Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

chmiel
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viahahat hahat
chmiel
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viakajakkowalik kajakkowalik
9802 608b 500

blue-voids:

Guo Hongwei - The Dark Side - Fire #1, 2010 - oil on canvas

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacorvax corvax
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaantonim antonim
chmiel
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viaantonim antonim
chmiel
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
chmiel
2829 6dc6
By Gwyllm Llwydd
Reposted fromPoranny Poranny viacorvax corvax

June 06 2017

chmiel
chmiel
chmiel
chmiel
Reposted fromDennkost Dennkost viakwasmilosz kwasmilosz
chmiel
chmiel
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
chmiel
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaantonim antonim
chmiel
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaantonim antonim
chmiel
Reposted frombiru biru viaantonim antonim
chmiel
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaantonim antonim
chmiel
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaantonim antonim
chmiel
5304 03b7 500
Reposted fromgket gket viaantonim antonim
chmiel
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viaantonim antonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl