Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

chmiel
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatwice twice

August 17 2017

chmiel
chmiel
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3108 b720 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamunk munk
chmiel
Reposted fromshakeme shakeme viacorvax corvax
chmiel
Reposted fromkrzysk krzysk viacorvax corvax

June 14 2017

chmiel
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viahahat hahat
chmiel
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viakajakkowalik kajakkowalik
9802 608b 500

blue-voids:

Guo Hongwei - The Dark Side - Fire #1, 2010 - oil on canvas

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacorvax corvax
1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaantonim antonim
chmiel
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viaantonim antonim
chmiel
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
chmiel
2829 6dc6
By Gwyllm Llwydd
Reposted fromPoranny Poranny viacorvax corvax

June 06 2017

chmiel
chmiel
chmiel
chmiel
Reposted fromDennkost Dennkost viakwasmilosz kwasmilosz
chmiel
chmiel
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
chmiel
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaantonim antonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl